صفحه اصلی | ان آر تی سی | صفحه اصلی<

09392522438  
   EN | FA

FaghihNasir 05

 

کارگاه های مشترک:
مرکز تحقیقاتی NRTC در قالب طرحی به نام کَمپ NRTC اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت در محل دانشگاه های سراسر کشور می نمایند.
آغاز NRTC با ایده ی شکستن انحصار علوم محاسباتی و شبیه سازی که در اختیار تعداد معدودی از اساتید و دانشگاه های کشور بود آغاز شد. در پی برگزاری کارگاه های متعدد و گسترش چنین فعالیت هایی در میان سایر گروه ها و محققین دیگر، امروز شاهد گسترش دانش محاسباتی در میان طیف وسیعی از محققین کشورمان هستیم.

اما متاسفانه تمرکز اکثر این محققین در دانشگاه های پایتخت و مشکلات رفت و آمد دوستان شهرستانی به منظور شرکت در دوره ها و کارگاه ها، ما را بر آن داشت تا فصل جدیدی در آموزش علوم محاسباتی بگشاییم.
لذا دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و ... که علاقه مند به برگزاری کارگاه های مشترک با این مرکز تحقیقاتی هستند می توانند با تماس با مرکز تحقیقاتی NRTC هماهنگی های لازم جهت برگزاری این دوره های آموزشی را در محل دانشگاه های خود نمایند.

همکاران ما با اشتیاق بسیار حاضر به حضور در دانشگاه های سراسر کشور بوده و برنامه ی ویژه ای برای آموزش محققین سراسر کشور دارند.
برنامه ی کمپ NRTC انعطافپذیر بوده و بر اساس نیازهای دانشگاه و مرکز تحقیقاتی مورد نظر قابل برنامه ریزی می باشد.

7 روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم

social 16social 13social 09 social 05