صفحه اصلی | ان آر تی سی | صفحه اصلی<

09392522438  
   EN | FA

نانو حسگر

شنبه, 11 آبان 1398 ساعت 22:40
خواندن 483 دفعه

 

 

نانوحسگرهای مبتنی بر گرافن


نانو حسگرها از لحاظ بعد هندسی به 8 حالت نانولوله، نانوفیبر، نانوسیم، نانو حفره، نانوکاوشگر، نانوذره، نقاط کونتومی و نانوفیلم تقسیم می شوند.

اساس نانوحسگرها به دست آوردن اطلاعات در ابعاد اتمی و انتقال آن به حالت ماکروسکوپیک برای آنالیز داده هاست.

مکانیسم تشخیص از طریق دقت در شناسایی اتم ها یا مولکول های خاصی است که به وسیله ی اندازه گیری تغییر حجم، غلظت، جابجایی، فرکانس، سرعت، الکتریسیته، نیروهای مغناطیسی و دما شناسایی می شوند. نوع متغیرهایی که با نانوحسگر شناسایی می شود به شش گروه تقسیم بندی می شود: متغیرهای مکانیکی، الکتریکی، نوری، شیمیایی، حرارتی و مغناطیسی. محدودیت نانوحسگر در اندازه گیری رسانایی الکتریکی در نیم رساناها یک بحث جدی بوده و بسیاری از کارهای ارائه شده تاکنون از تشخیص گارها با انرژی جذب پایین و غلظت های متفاوت گاز ناتوانو بوده و همچنین وابستگی حساسیت نانوحسگرهای نیمه رسانا در شرای محیطی یکسان، متفاوت است.

 

nanosensor2


در میان موادنانو، نانولوله های کربنی و صفحات گرافنی، کاربردی گسترده در نانو حسگرها دارند زیرا دارای خواص مکانیکی و الکتریکی ویژه ای هستند و دامنه ی فرکانسی و حسگری بالا داشته و جرم کمی نیز دارند و از این رو تعداد کمی از ااتم ها و مولکول های خارجی اطراف نانوحسگر، می تواند تغییر فراوانی را در فرکانس های تشدید و سرعت های موجی آن ایجاد کند. عموما تقسیم یندی طراحی نانو تشدید کننده ها به دو رش است: ارتعاشی (برای فرکانی تشدید) و انتشار موجی (برای سرعت های موجی)؛ که اساس آن ها شناسایی تغییر فرکانس تشدید یا سرعت های موجی در نانو حسگرهاست که ناشی از اتصال اتم های خارجی و مولکول ها با سطح حسگر است.

 

nanosensor3

 

 

چالش اصلی شناسایی تغییر قابل توجه در فرکانس های تشدید یا سرعت موج در وضوح بالاست. با توجه به کاربرد گسترده گرافن در تشخیص و آشکارسازی جرم های مختلف، به نظر می رسد که حین انجام عملیات آشکارسازی، خواص گرافن تغییر نماید و از همین تغییر خواص گرافن می توان جهت کاربردهای حسگری بهره های بسیاری برد.

 

 

نظرات


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

7 روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم

social 16social 13social 09 social 05