صفحه اصلی | ان آر تی سی | صفحه اصلی<

09392522438  
   EN | FA

ابر رسانا

دوشنبه, 06 آبان 1398 ساعت 14:50
خواندن 411 دفعه

ابررسانا و محاسبه ی دمای ابررسانایی به کمک DFT

 

ابررسانا (Superconductor) ماده ای است که زمانی که دمای آن از دمای مشخصه ای که دمای بحرانی (Critical Temperature) نام دارد کم تر شود، مقاومت الکتریکی آن به صفر می رسد و میدان مغناطیسی قوی تولید می کند. ابررسانایی هماند فرومغناطیس و خطوط طیفی اتمها، یک پدیده ی مکانیک کوانتومی است. در یک ابررسانا، وقتی ماده به زیر دمای بحرانی سرد می شود، مقاومت به صورت ناگهانی به صفر افت می کند.

در تئوری تابعی چگالی (DFT) امکان بررسی دمای ابررسانایی فراهم می باشد.

در این حوزه ی محاسباتی، می توان پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری بسیاری را در رشته های شیمی، فیزیک، برق و مهندسی مواد تعریف کرد. در نرم افزارهای محاسباتی ای مانند Quantum ESPRESSO امکان محاسبه ی دقیق این پارامترها وجود داشته و نرم افزارهای جانبی دیگری نیز برای آنالیز های بیشتر و بدست آوردن نتایجی دقیق تر به منظور انتشار مقالات علمی در ژورنال های معتبر فراهم است.

 

 

مقالاتی که در این حوزه منتشر شده اند:

 

Hung, Linda, and Taner Yildirim. "First-principles study of magnetism, lattice dynamics, and superconductivity in LaFeSiH x." Physical Review B 97, no. 22 (2018): 224501.

Bao, Jin-Ke, Daniel E. Bugaris, Huihuo Zheng, Kristin Willa, Ulrich Welp, Duck Young Chung, and Mercouri G. Kanatzidis. "Superconductivity in Y 7 R u 4 InG e 12." Physical Review Materials 3, no. 2 (2019): 024802.

Chi, Zhenhua, Xuliang Chen, Fei Yen, Feng Peng, Yonghui Zhou, Jinlong Zhu, Yijin Zhang et al. "Superconductivity in Pristine 2 H a− MoS 2 at Ultrahigh Pressure." Physical review letters 120, no. 3 (2018): 037002.

 

نظرات


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

7 روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم

social 16social 13social 09 social 05