صفحه اصلی | ان آر تی سی | صفحه اصلی<

09392522438  
   EN | FA

Thermodynamics

یکشنبه, 28 مهر 1398 ساعت 20:21
خواندن 374 دفعه

بررسی خواص ترمودینامیکی

 

ترمودینامیک متغیرهای ماکروسکوپیک (همانند دما، انرژی داخلی، آنتروپی و فشار) را برای توصیف حالت مواد تعریف و چگونگی ارتباط آن‌ها و قوانین حاکم بر آن‌ها را بیان می‌نماید. ترمودینامیک رفتار میانگینی از تعداد زیادی از ذرات میکروسکوپیک را بیان می‌کند. قوانین حاکم بر ترمودینامیک را از طریق مکانیک آماری نیز می‌توان بدست آورد. ترمودینامیک موضوع بخش گسترده‌ای از علم و مهندسی است - همانند: موتور، گذار فاز، واکنش‌های شیمیایی، پدیده‌های انتقال و حتی سیاه چاله‌ها. محاسبات ترمودینامیکی برای زمینه‌های فیزیک، شیمی، مهندسی نفت، مهندسی شیمی، مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک، زیست‌شناسی یاخته، مهندسی پزشکی، دانش مواد و حتی اقتصاد لازم است.

امروزه با ادغام روش های اختلالی در تئوری تابعی چگالی (DFT) امکان بررسی خواص ترمودینامیکی ساختارها فراهم شده است که در زیر مورد بررسی در این زمینه ی علمی تیتروار قید شده است:

    • محاسبه ی آنتالپی سیستم
    • بررسی پایداری ترمودینامیکی
    • محاسبه ی ظرفیت گرمای ویژه تحت فشار و حجم ثابت
    • محاسبه ی ضریب انبساط طولی

در این حوزه ی محاسباتی، می توان پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری بسیاری را در رشته های شیمی، فیزیک، مکانیک و مهندسی مواد تعریف کرد و با توجه به نزدیک به واقعیت بودن نتایج این محاسبات، امکان ادغام این پروژه با پروژه های تجربی و ارائه ی مشاوره به محققین تجربی وجود دارد. در نرم افزارهای محاسباتی ای مانند Quantum ESPRESSO امکان محاسبه ی دقیق این پارامترها وجود داشته و نرم افزارهای جانبی دیگری نیز برای آنالیز های بیشتر و بدست آوردن نتایجی دقیق تر به منظور انتشار مقالات علمی در ژورنال های معتبر فراهم است.

 

 

نمونه مقالاتی که در این حوزه منتشر شده اند:

 

Kim, Ki Chul, Tianyuan Liu, Seung Woo Lee, and Seung Soon Jang. "First-principles density functional theory modeling of Li binding: thermodynamics and redox properties of quinone derivatives for lithium-ion batteries." Journal of the American Chemical Society 138, no. 7 (2016): 2374-2382.

Park, Jong Hoo, Tianyuan Liu, Ki Chul Kim, Seung Woo Lee, and Seung Soon Jang. "Systematic Molecular Design of Ketone Derivatives of Aromatic Molecules for Lithium‐Ion Batteries: First‐Principles DFT Modeling." ChemSusChem 10, no. 7 (2017): 1584-1591.

Tian, Yaosen, Tan Shi, William D. Richards, Juchuan Li, Jae Chul Kim, Shou-Hang Bo, and Gerbrand Ceder. "Compatibility issues between electrodes and electrolytes in solid-state batteries." Energy & Environmental Science 10, no. 5 (2017): 1150-1166.

 

 

 

نظرات


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

7 روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم

social 16social 13social 09 social 05